Ś.P. Marian Bordziłowski, 26.06.2018 r. Lwówek Śląski – Płóczki Górne

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 26 czerwca 2018 r.
zmarł w wieku 60 lat

Ś.P. MARIAN BORDZIŁOWSKI

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w piątek,
29.06.2018 r 
w Kościele pw. Św. Bartłomieja w Płóczkach Górnych
o godzinie 15:00, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku o czym zawiadamia pogrążona w smutku Rodzina

Pochówkiem zajmuje się Zakład Pogrzebowy „SAMSON”

Lwówek Śląski  Plac Wolności 10b (obok lotto)

Złotoryja ul. Cmentarna 4

tel. 76 745 70 70, 698 299 399 – dyżur 24h